Ajanvaraus / Tidsbeställning

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

Palvelut / Tjänster

Henkilökunta / Personal

Hinnasto / Prislista

Vetek -tili


Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Käpylän Eläinlääkäriasema VETEKin ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmälle sekä Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tiedon tallentamisesta.

1. Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjä: Käpylän Eläinlääkäriasema VETEK oy Y-tunnus: 0782162-9 Osoite: Kunnalliskodintie 6, 00600 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Rekisterin yhteyshenkilö Clarissa Liljequist-Sundström, Teresa Lindholm p. 09 790 344 Kunnalliskodintie 6, 00600 Helsinki
3. Rekisterin nimi Käpylän Eläinlääkäriasema VETEK asiakastietojen, laskutuksen ja ajanvarausten sekä potilastietojen (eläinten) rekisteri.

4. Rekisterin kaäyttötarkoitus ja tietolaähteet Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen, eläinlääkärin toimialaan vaadittavien laillisten sekä hyvän hoitotavan mukaisten potilastietojen ja laskutustietojen ylläpito. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot tallennetaan ajanvarauksen tai ensimmäisen potilaskäynnin yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös hoitohenkilökunnalta. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Tietoja kerätään myös lainsäädännön vaatiman potilaskortiston ylläpitoon. Tietoja voidaan luovuttaa eläimen omistajan suostumuksella esimerkiksi toisille eläinlääkäreille sekä ulkopuolisille laboratorioille tai muille potilastyötä ja potilaan hyvinvointia edellyttäville tahoille. Lisäksi tietoja luovutetaan viranomais- ja vakuutusyhtiöille lain velvoittamissa asiakirjapyynnöissä. Rekisterinpitäjä voi lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle (esimerkiksi kutsu rokotukseen), mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä puhelimitse numeroon 09 790 344 tai sähköpostilla osoitteeseen vetekoy@gmail.com.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, sekä hoidettavan eläimen nimi, eläinlaji, rotu, syntymäaika, paino, vakuutustiedot sekä tieto mahdollisesta asiakasviestinnästä (esimerkiksi merkintä lähetettävästi rokotuskutsusta tai merkintä, ettei kutsuja saa lähettää). Myös asiakkaan laskutustiedot voidaan tallettaa erikseen.

7. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys Potilastietoja säilytetään potilasasiakirjojen laatimista ja säilyttämistä koskevan asetuksen mukaisesti vähintään kolmen vuoden ajan eläintä koskevan merkinnän tekemisestä potilaskortistoon. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää. Poistopyynnöt toimitetaan Rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja pyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

9. Tietojen suojauksen periaatteita Rekisterinpitäjän käyttämä palvelimen ylläpitäjä ja GDPR-asetuksen mukainen Tiedon käsittelijä on Ajas Oy. Rekisteritiedon käsittelyyn käytettävä verkkopalvelu on suojattu salasanoin ja palvelin sekä muut palvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään suolattuina kulloinkin turvallisena pidettynä menetelmää käyttäen. Palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa Upcloud Oy:n palvelinsalissa Helsingissä. Tietojen säilyvyys on varmistettu automaattisten varmuuskopioiden avulla. Ajas Oy:n henkilöstö on vaitiolovelvollinen ja jokainen on allekirjoittanut salassapitosopimukset, jossa sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään asiakastietoihin liittyvää tietoa. Jos käyttämiimme järjestelmiin murtaudutaan niin, että se vaikuttaa sinuun, saamme siitä tiedon ja ilmoitamme siitä mahdollisimman nopeasti ja kerromme myöhemmin mitä vastatoimenpiteitä me teimme. Asiakkaan on pidettävä oma käyttäjätunnus ja salasana salassa kolmansilta osapuolilta, mikäli asiakkaalla on sellaiset.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä. Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää korkeintaan 3 kertaa vuodessa.

11. Evästeet ajanvarausjärjestelmän käyttäjille Käytämme sivuillamme ja ajanvarausjärjestelmässä ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle talletettava ja siellä säilytettävä merkintä, joka mahdollistaa sen, että käyttäjälle voidaan luoda turvallinen istunto (sessio), jonka ajan järjestelmä tietää kyseessä olevan saman käyttäjän. Ilman evästeitä ajanvarauspalveluun kirjautuminen ei onnistu. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli ajanvarausjärjestelmässä vieraileva käyttäjä ei halua sallia evästeitä, se on mahdollista, mutta tällöin palveluiden sujuvaa toimintaa ei voida taata, sillä evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

12. IP-tiedot Rekisterinpitäjän käyttämässä Ajas-ajanvarausjärjestelmässä vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat niille varattuun lokiin. Lokia käytetään mahdollisiin virheselvityksiin sekä tietoturvan ylläpitoon. Lokiin on pääsy rekisterinpitoon käytettävän Ajas-järjestelmän henkilöstöstä ennalta määrätyillä henkilöillä.

13. Lainsäädäntö Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia. Rekisterinpitäjä on laatinut organisaatiossa GDPR:n 30. artiklan mukaisen sisäisen Selosteen käsittelytoimista.


Suorakorvauspalvelu on avoinna arkisin klo 9 - 17.
Ilmoitathan lemmikkisi vakuutusnumeron ilmoittautuessasi.

Tykkää meistä myös Facebookissa!

Vetek GDPR


Vetekissä on nyt mahdollisuus maksaa myös laskulla tai osamaksulla!

Lue lisää täältä!


Suomalaista työtä!

Käpylän Eläinlääkäriasema VETEKille on myönnetty Suomalaisen työn liiton Avainlippu -merkintä!

"Avainlippu pähkinänkuoressa Avainlippu voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle. Lisäksi tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia. Palveluyritysten kohdalla on yrityksellä lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa. "

VETEK on ollut kokonaan suomalaisessa omistuksessa nykyisillä omistajillaan jo vuodesta 1995.


Koirahierojallemme Tiinalle on aikoja tarjolla!


Voit varata ajan numerostamme 09 790 344.

Ennaltaehkäisevänä hoitona hieronnan vaikutus on kiistaton. Koirahieronnalla herätetään kehon oma kyky parantaa ja sen vaikutus jatkuu pitkään käsittelyn jälkeen.
Jännitystä aiheuttavat mm. stressi, kipu, ikä ja liikunnan laatu. Jännitys ilmenee mm. ontumisena, venyttelyn lopettamisena, kosketuksen välttämisenä, jopa aggressiivisuutena.
HIERONTA VAIKUTTAA KOKONAISVALTAISESTI. Koirahieronnasta hyötyvät kaikki koirat kokoon, ikään tai aktiivisuustasoon katsomatta.

Hinnat tutumistarjouksena:

49,- / kerta sitoutuessasi vähintään kolmeen hoitokertaan (suositeltavaa hoidon vaikutusten vuoksi)
65,- tutustumiskerta ilman uutta ajanvarausta
450,- 10-kerran sarjakortti, voimassa vuoden

Valikoimassamme ovat Virbacin huippulaadukkaat päivittäis- ja erikoisruokavaliot koirille ja kissoille.